Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Dyskryminacyjne warunki przyznawania dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. RPO pisze do Ministra Rolnictwa. Odpowiedź resortu

Wersja Operacje
05/12/2022 - 09:22 przez Krzysztof Mich…

Dochodzi odpowiedź resortu

Bieżąca wersja
04/11/2022 - 13:03 przez Krzysztof Mich…

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-04-11 13:03:56
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski