Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. kryteriów przyznawania pomocy finansowej dla młodych rolników

Data:
Tagi: prawo rolne ue

Rzecznik Praw Obywatelskich nadal otrzymuje skargi dotyczące kryteriów przyznawania pomocy finansowej dla młodych rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z treści skarg wynika, że przepisy umożliwiają korzystanie z pomocy finansowej tylko rolnikom ubezpieczonym w KRUS. Uprawnień tych są natomiast pozbawieni rolnicy, którzy ze względu m.in. na wcześniejszą aktywność zawodową, niezwiązaną z gospodarką rolną, są ubezpieczeni w ZUS. Rzecznik ponownie zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o przedstawienie wyjaśnień w tej sprawie.

W ubiegłym roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował Rzecznika, że warunek dotyczący ubezpieczenia w KRUS zapewnia trwałość projektu, a także powiązanie beneficjentów z rolnictwem. Podkreślił, że instrumenty programów rozwoju obszarów wiejskich nie mają charakteru powszechnego. Przysługują tylko tym podmiotom, które zapewnią najlepsze wykorzystanie ograniczonych środków finansowych. Jednocześnie Minister wskazał, że rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą zawierać umowy o dzieło i umowy zlecenia. Oznacza to, że beneficjenci programu mogli podejmować działalność pozarolniczą w ramach takich umów.

Problem pozostaje wciąż aktualny. W ocenie Rzecznika sytuacja rolników ubezpieczonych w ZUS może budzić wątpliwości w kontekście zasady równości wyrażonej w Konstytucji. Tym, co przemawia za równym traktowaniem rolników w tej sprawie, jest faktyczne prowadzenie określonego rodzaju działalności rolniczej. Prowadzenie pozarolniczej działalności zarobkowej, a w konsekwencji ubezpieczenie w ZUS, nie powinno być traktowane jako czynnik wpływający na jakość działalności rolniczej.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk