Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla GREVIO: nie stosować terminu „alienacja rodzicielska”. Marcin Wiącek prosi MS o upowszechnienie raportu ekspertów Rady Europy

Wersja Operacje
05/24/2022 - 11:34 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi odpowiedź MS

Bieżąca wersja
12/02/2021 - 09:20 przez Łukasz Starzewski

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski