Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Lepsza ochrona osób dotkniętych przemocą domową. Rzecznik z aprobatą o propozycji zmiany prawa

Wersja Operacje
04/11/2022 - 15:17 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi odpowiedź MS

Bieżąca wersja
12/01/2021 - 15:12 przez Łukasz Starzewski

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-12-01 13:33:11
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2022-04-11 15:17:05
Opis: Dochodzi odpowiedź MS
Operator: Łukasz Starzewski