Ewakuacja pracowników Niezależnej Komisji Praw Człowieka w Afganistanie. RPO apeluje do Ministra Spraw Zagranicznych

Data:
  • RPO zwrócił się o ratowanie pracowników afgańskiego biura Ombudsmana
  • Pracownicy Niezależnej Komisji Praw Człowieka w Afganistanie znajdują się w bardzo trudnej sytuacji
  • W AIHRC zatrudnionych było około 90 osób, z czego 60 to kobiety, szczególnie obecnie narażone na niebezpieczeństwo
  • To na społeczności międzynarodowej, w tym również na Polsce, ciąży moralny obowiązek udzielenia pomocy tym osobom

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął apel Europejskiej Sieci Krajowych Instytucji Praw Człowieka (European Network of National Human Rights Institutions – ENNHRI) dotyczący niezwykle trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się pracownicy Niezależnej Komisji Praw Człowieka w Afganistanie (Afghanistan Independent Human Rights Commission – AIHRC), odpowiednika polskiego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Apel w tej sprawie ENNHRI skierowała również w dniu wczorajszym m.in. do europejskich państw grupy G7.

AIHRC jest niezależną instytucją ochrony praw człowieka, która działa od 2002 roku na rzecz poszanowania podstawowych standardów dotyczących praw człowieka. Częścią AIHRC jest również Afgański Mechanizm Prewencji Tortur. Przez ostatnie lata pracownicy tej instytucji współpracowali z organami ochrony praw człowieka w innych państwach i podejmowali wysiłki na rzecz krzewienia standardów praw człowieka i wartości demokratycznych w Afganistanie. Wartości te są szczególnie ważne dla Rzeczypospolitej Polskiej i polskiego społeczeństwa, które ma za sobą trudne doświadczenia represji politycznych i ograniczenia podstawowych praw obywatelskich.

W AIHRC zatrudnionych było około 90 osób, z czego 60 to kobiety, które obecnie szczególnie są narażone na niebezpieczeństwo. Z uwagi na swoją działalność są obecnie zagrożeni represjami a w niebezpieczeństwie znajdują się również członkowie ich rodzin. Na społeczności międzynarodowej, w tym również na Polsce, ciąży moralny obowiązek udzielenia pomocy tym osobom.

Rzecznik przesłał do MSZ (i do wiadomości KPRM) otrzymaną od ENNHRI listę czekających na ewakuację pracowników AIHRC wraz z rodzinami i prosi o jak najszybsze uwzględnienie tych osób w prowadzonej aktualnie akcji ewakuacyjnej. 

RPO przekazał także wyrazy ogromnego uznania dla dotychczasowych działań podejmowanych przez Polskę w ramach akcji ewakuacyjnej z Afganistanu, które niewątpliwie przyczyniły się one do uratowania wielu zagrożonych represjami Afgańczyków.

VII.531.57.2021