Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ewakuacja pracowników Niezależnej Komisji Praw Człowieka w Afganistanie. Apel RPO do Ministra Spraw Zagranicznych. Akcja zakończona - odpisał resort

Data:
  • RPO zwrócił się o ratowanie pracowników afgańskiego biura Ombudsmana
  • Pracownicy Niezależnej Komisji Praw Człowieka w Afganistanie znajdują się w bardzo trudnej sytuacji
  • W AIHRC zatrudnionych było około 90 osób, z czego 60 to kobiety, szczególnie obecnie narażone na niebezpieczeństwo
  • To na społeczności międzynarodowej, w tym również na Polsce, ciąży moralny obowiązek udzielenia pomocy tym osobom
  • AKTUALIZACJA: Ewakuacja została zakończona. Zasadnicze cele misji zostały osiągnięte - odpisał MSZ 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął apel Europejskiej Sieci Krajowych Instytucji Praw Człowieka (European Network of National Human Rights Institutions – ENNHRI) dotyczący niezwykle trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się pracownicy Niezależnej Komisji Praw Człowieka w Afganistanie (Afghanistan Independent Human Rights Commission – AIHRC), odpowiednika polskiego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Apel w tej sprawie ENNHRI skierowała również w dniu wczorajszym m.in. do europejskich państw grupy G7.

AIHRC jest niezależną instytucją ochrony praw człowieka, która działa od 2002 roku na rzecz poszanowania podstawowych standardów dotyczących praw człowieka. Częścią AIHRC jest również Afgański Mechanizm Prewencji Tortur. Przez ostatnie lata pracownicy tej instytucji współpracowali z organami ochrony praw człowieka w innych państwach i podejmowali wysiłki na rzecz krzewienia standardów praw człowieka i wartości demokratycznych w Afganistanie. Wartości te są szczególnie ważne dla Rzeczypospolitej Polskiej i polskiego społeczeństwa, które ma za sobą trudne doświadczenia represji politycznych i ograniczenia podstawowych praw obywatelskich.

W AIHRC zatrudnionych było około 90 osób, z czego 60 to kobiety, które obecnie szczególnie są narażone na niebezpieczeństwo. Z uwagi na swoją działalność są obecnie zagrożeni represjami a w niebezpieczeństwie znajdują się również członkowie ich rodzin. Na społeczności międzynarodowej, w tym również na Polsce, ciąży moralny obowiązek udzielenia pomocy tym osobom.

Rzecznik przesłał do MSZ (i do wiadomości KPRM) otrzymaną od ENNHRI listę czekających na ewakuację pracowników AIHRC wraz z rodzinami i prosi o jak najszybsze uwzględnienie tych osób w prowadzonej aktualnie akcji ewakuacyjnej. 

RPO przekazał także wyrazy ogromnego uznania dla dotychczasowych działań podejmowanych przez Polskę w ramach akcji ewakuacyjnej z Afganistanu, które niewątpliwie przyczyniły się one do uratowania wielu zagrożonych represjami Afgańczyków.

Odpowiedź sekretarza stanu w MSZ Piotra Wawrzyka  

Prowadzona przez Polskę akcja ewakuacyjna z Afganistanu skierowana była przede wszystkim do obywateli Rzeczpospolitej Polskiej oraz obywateli Afganistanu, którzy współpracowali z Ambasadą RP w Kabulu, polskim kontyngentem wojskowym, związanych z organizacjami pozarządowymi, a także do tych, którzy na podobnych zasadach współpracowali z naszymi sojusznikami.

W miarę możliwości udzielaliśmy też pomocy innym obywatelom Afganistanu, którzy mogli wykazać swoje związki z Polską. Działając, musieliśmy uwzględniać sytuację bezpieczeństwa panującą w Afganistanie, która w istotny sposób ograniczała możliwości pomocy wszystkim zainteresowanym.

Ponadto osoby, które zostały objęte naszą misją ewakuacyjną napotkały dodatkowe przeszkody i trudności związane z przepustowością obywateli afgańskich przez check pointy utworzone przez Talibów, co uniemożliwiło im wejście na pokład polskich samolotów ewakuacyjnych.

Ewakuacja została zakończona. Zasadnicze cele misji zostały osiągnięte. Obywatele polscy (w tym wszyscy byli pracownicy polskiej ambasady, jak również współpracownicy polskiego kontyngentu wojskowego), którzy zwrócili się w czasie trwania misji ewakuacyjnej o pomoc w opuszczeniu Afganistanu i którym udało się przedostać na lotnisko, wrócili bezpiecznie do Polski.

Niestety, ze względu na ochronę danych osobowych, MSZ nie udziela informacji na temat poszczególnych osób.

VII.531.57.2021

Załączniki:

Autor informacji: Monika Okrasa
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski