Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Bezpodstawna kwarantanna obywatela. Interwencja Rzecznika

Data:
  • Obywatel skarży się na bezpodstawną kwarantannę; twierdzi że powodem było podanie jego PESEL przez cudzoziemca, który faktycznie podlega obowiązkowi kwarantanny
  • Wobec wpisu jego danych do systemu teleinformatycznego Ewidencja Wjazdów do Polski traktowany jest jako osoba na kwarantannie, przez co nie może pracować  
  • RPO prosi sanepid o wyjaśnienie, dlaczego nie poprawił błędnych informacji w EWD, czego efektem była bezpodstawna kwarantanna

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga pana Pawła na bezpodstawne objęcie obowiązkiem kwarantanny. Wskazuje, że z jego informacji wynika, iż doszło wskutek podania władzom jego numeru PESEL przez cudzoziemca, który faktycznie podlega obowiązkowi kwarantanny.

Mimo że skarżący nie spełnił przesłanek kwarantanny, wskutek błędnego wpisania jego danych  do systemu teleinformatycznego Ewidencja Wjazdów do Polski traktowany jest jako osoba przebywająca na kwarantannie, przez co nie może wykonywać pracy zawodowej.

Skarżący interweniował w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w B., aby jego dane usunąć z systemu teleinformatycznego. Poinformowano go, że sanepid nie jest w stanie dokonać korekty błędnych danych w EWD.

Zgodnie z § 2 ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z  6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej uzupełniają lub poprawiają dane przetwarzane w systemie teleinformatycznym EWD w zakresie danych, które przekazują do tego systemu lub do których nadano dostęp w tym systemie umożliwiający edytowanie danych.

Słowo „poprawić” oznacza „usunąć błędy, przywrócić czemuś właściwy stan”. Poprawienie danych z EWD powinno zatem obejmować usuwanie z systemu błędnych informacji w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem i okolicznościami sprawy.

RPO zwrócił się do sanepidu w B. o wyjaśnienie przyczyn, dla których nie poprawił błędnych informacji w EWD, których skutkiem było bezpodstawne nałożenie kwarantanny na obywatela.

V.7018.767.2021 

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi wyjaśnienie błędu od Centrum e-Zdrowia
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi wyjaśnienie błędu od Centrum e-Zdrowia
Operator: Łukasz Starzewski