Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Bezpodstawna kwarantanna obywatela. Interwencja Rzecznika [AKTUALIZACJA] Centrum e-Zdrowia: to błąd algorytmu - już usunięty

Data:
  • Obywatel skarży się na bezpodstawną kwarantannę; twierdzi że powodem było podanie jego PESEL przez cudzoziemca, który faktycznie podlega obowiązkowi kwarantanny
  • Wobec wpisu jego danych do systemu teleinformatycznego Ewidencja Wjazdów do Polski traktowany jest jako osoba na kwarantannie, przez co nie może pracować  
  • RPO prosi sanepid o wyjaśnienie, dlaczego nie poprawił błędnych informacji w EWD, czego efektem była bezpodstawna kwarantanna
  • AKTUALIZACJA: Centrum e-Zdrowia przyznaje, że algorytm błędnie przypisał PESEL obywatela do danych cudzoziemca, na którego nałożono kwarantannę - błąd systemu już naprawiono 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga pana Pawła na bezpodsta wne objęcie obowiązkiem kwarantanny. Wskazuje, że z jego informacji wynika, iż doszło wskutek podania władzom jego numeru PESEL przez cudzoziemca, który faktycznie podlega obowiązkowi kwarantanny.

Mimo że skarżący nie spełnił przesłanek kwarantanny, wskutek błędnego wpisania jego danych  do systemu teleinformatycznego Ewidencja Wjazdów do Polski traktowany jest jako osoba przebywająca na kwarantannie, przez co nie może wykonywać pracy zawodowej.

Skarżący interweniował w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w B., aby jego dane usunąć z systemu teleinformatycznego. Poinformowano go, że sanepid nie jest w stanie dokonać korekty błędnych danych w EWD.

Zgodnie z § 2 ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z  6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej uzupełniają lub poprawiają dane przetwarzane w systemie teleinformatycznym EWD w zakresie danych, które przekazują do tego systemu lub do których nadano dostęp w tym systemie umożliwiający edytowanie danych.

Słowo „poprawić” oznacza „usunąć błędy, przywrócić czemuś właściwy stan”. Poprawienie danych z EWD powinno zatem obejmować usuwanie z systemu błędnych informacji w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem i okolicznościami sprawy.

RPO zwrócił się do sanepidu w B. i do Centrum e-Zdrowia o wyjaśnienie przyczyn, dla których nie poprawił błędnych informacji w EWD, których skutkiem było bezpodstawne nałożenie kwarantanny na obywatela.

Odpowiedź Centrum e-Zdrowia

Faktycznie numer PESEL wymienionej w piśmie osoby został błędnie przypisany do danych cudzoziemca zarejestrowanego w systemie EWP, któremu po przekroczeniu granicy została nałożona kwarantanna - odpowiedział Rafał Wójcik, dyrektor generalny Centrum e-Zdrowia.

Powodem takiej sytuacji był najprawdopodobniej błąd w działaniu mechanizmu uzupełniającego dane w systemie EWP na podstawie podanego numeru dokumentu tożsamości. Przygotowany algorytm uzupełniania danych nie uwzględniał sytuacji, kiedy numery dokumentów obcokrajowców są tożsame z numerami polskich dokumentów tożsamości.

Problem ten został już rozpoznany i rozwiązany poprzez rozszerzenie zakresu rejestrowanych/weryfikowanych danych (o typ i kraj dokumentu tożsamości), co pozwoli uniknąć tego typu sytuacji w przyszłości (dotyczy to przypadku, kiedy numer dokumentu obcokrajowca jest zgodny z numerem dokumentu osoby widniejącym w rejestrze PESEL).

Przypisanie numeru PESEL spowodowało, że do systemu ZUS została przekazana informacja o kwarantannie (w eksporcie danych do ZUS osoby są identyfikowane po numerze PESEL), a następnie ZUS taką informację przekazał do pracodawcy - stąd osoba wymieniona w piśmie dowiedziała się, że „jest na kwarantannie”.

Błędne dane w systemie EWP (numer PESEL) zostały w dniu 13.07.2021r. usunięte przez pracownika PSSE w B., z wykorzystaniem dedykowanej do tego typu przypadków roli „Super Edytora”.

Sugerujemy w tej sytuacji, aby osoba wymieniona w piśmie zwróciła się do ZUS z prośbą o sprostowanie zapisów dotyczących tej kwarantanny. W tym momencie nie zostanie przekazane sprostowanie (anulowanie kwarantanny) do systemu ZUS, gdyż kwarantanna ta jest przypisana do innej osoby (już bez błędnego numeru PESEL)

V.7018.767.2021 

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi wyjaśnienie błędu od Centrum e-Zdrowia
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi wyjaśnienie błędu od Centrum e-Zdrowia
Operator: Łukasz Starzewski