Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Brak przepisów nt. pobytu nieletnich matek z dziećmi w placówkach resocjalizacyjnych narusza ich prawa. RPO opisuje problem premierowi

Wersja Operacje
08/19/2021 - 15:25 przez Monika Okrasa

Dochodzi odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości

Bieżąca wersja
08/13/2021 - 14:41 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi odpowiedź MEiN

06/15/2021 - 12:41 przez Agnieszka Jędr…

Dochodzi odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości
Operator: Monika Okrasa
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MEiN
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk