Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nieletnie matki w zakładach poprawczych i ośrodkach wychowawczych

Data:
Tagi: WG KMPT

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się pismem z 29 grudnia 2014 r. do Ministra Sprawiedliwości o pilne podjęcie działań legislacyjnych we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej, które doprowadzą do zmian systemowych regulujących sytuację nieletnich kobiet będących w ciąży oraz po urodzeniu dziecka przebywających w zakładach poprawczych i ośrodkach wychoawczych. Tę kwestię sygnalizowano już w Raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2012 i 2013 jako problem systemowy. Brak właściwych regulacji prawnych powoduje, że nieletnie na wniosek dyrektorów placówek opuszczają zakład poprawczy lub ośrodek wychowawczy i tym samym przerywają proces resocjalizacji. Zdaniem Rzecznika placówki resocjalizacyjne powinny dysponować domami lub oddziałami, a nawet pokojami dla matki i dziecka, w których nieletnie mogłyby przebywać wraz ze swoimi dziećmi w odpowiednich warunkach [pismo do MS z 29.12.2014].
Minister Sprawiedliwości w odpowiedzi z 6 lutego 2015 r. podzielił pogląd RPO, że sprawa wymaga systemowego rozwiązania i uwzględnienia małoletnich ciężarnych przebywających w placówkach na mocy orzeczenia sądu, które z racji małoletności nie posiadają władzy rodzicielskiej oraz poinformował o dostrzeżeniu potrzeby prowadzenia dalszych dyskusji w ramach prac międzyresortowych w celu wypracowania spójnej regulacji dotyczącej rozwiązania problemu nieletnich matek.

KMP.573.52.2014

 

 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski