Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Państwowa Inspekcja Pracy do RPO o sytuacji w radiowej  „Trójce”. Są zalecenia oraz statystyki odejść

Wersja Operacje
10/22/2021 - 10:13 przez Monika Okrasa

zmieniono "Zwrócił się o to RPO, wskazując że działania władz Polskiego Radia nie tylko naruszają wolność słowa, ale mają też cechy mobbingu" na "Zwrócił się o to RPO, wskazując że działania władz Polskiego Radia mogą nie tylko naruszać wolność słowa, ale także wypełniać znamiona mobbingu"

Bieżąca wersja
09/30/2021 - 14:36 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi odpowiedź Głównego Inspektora Pracy

10/05/2020 - 14:56 przez Łukasz Starzewski

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-10-05 14:51:28
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data: 2021-10-22 10:20:49
Opis: zmieniono "Zwrócił się o to RPO, wskazując że działania władz Polskiego Radia nie tylko naruszają wolność słowa, ale mają też cechy mobbingu" na "Zwrócił się o to RPO, wskazując że działania władz Polskiego Radia mogą nie tylko naruszać wolność słowa, ale także wypełniać znamiona mobbingu"
Operator: Monika Okrasa
Data: 2021-09-30 17:27:26
Opis: Dochodzi odpowiedź Głównego Inspektora Pracy
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2020-10-05 14:56:24
Operator: Łukasz Starzewski