Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Art. 173 - Niezależność i niezawisłość sądów

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.

\

Liczba wyników: 187