Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Hanna Machińska spotkała się z Minister Kultury i Równości Norwegii

Data:

17 maja 2022 r. zastępczyni rzecznika praw obywatelskich Hanna Machińska spotkała się z minister kultury i równości Norwegii Anette Trettebergstuen. Rozmowy dotyczyły m.in. kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie realizacji zasad równego traktowania.

ZRPO zaprezentowała m.in. stanowisko i działania RPO prowadzące do unieważnienia uchwał samorządów, dotyczących wprowadzenia stref wolnych od LGBT - przedstawiła skargi wystosowane przez Rzecznika oraz wyroki sądów administracyjnych unieważniające uchwały.

Tematem rozmowy były również działania BRPO na granicy polsko-białoruskiej i polsko-ukraińskiej a także sytuacja osób uciekających z objętej wojną Ukrainy. Omówiono warunki w punktach recepcyjnych oraz w miejscach pobytu uchodźców. Szeroko skomentowana została kwestia bezinteresownej pomocy niesionej Ukraińcom przez Polaków. Anette Trettebergstuen dostrzegła tu pozytywny obraz polskiego społeczeństwa.

Jednak są też kwestie i obszary wymagające poprawy i działań Rzecznika. Tu Hanna Machińska wskazała chociażby sytuację społeczności romskiej oraz zagrożenie problemem handlu ludźmi na granicy polsko-ukraińskiej.

W kontekście stałych działań podejmowanych przez BRPO zwróciła uwagę, że przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnej uwagi w kwestii przeciwdziałania niegodziwemu traktowaniu oraz monitorowania wszelkich sygnałów dotyczących ew. przestępstwa handlu ludźmi. ZRPO powołała się przy tym na list RPO Marcina Wiącka do Komisarz ds. praw człowieka parlamentu ukraińskiego Ludmyły Denisovej, w którym wskazał, że dotychczas nie było sygnałów o konkretnych przypadkach, które wymagałyby interwencji Rzecznika. Przedstawił w nim także działania podejmowane dla zminimalizowania niebezpieczeństwa wystąpienia tego przestępstwa, grożącego przybywającym do Polski obywatelkom i obywatelom Ukrainy.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski