Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Żołnierze skarżą się na pominięcie w podwyżkach uposażeń. Wystąpienie RPO do MON

Data:
  • Żołnierze zawodowi, zwolnieni ze służby po wypowiedzeniu stosunku służbowego, skarżą się, że są pomijani w podwyżkach uposażenia
  • Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w tej sprawie do MON

Zwracają się w tej sprawie żołnierze zawodowi zwolnieni ze służby w trybie art. 97a ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Żołnierze ci na skutek niekorzystnej opinii wydanej przez Departament Kadr MON zostali pominięci w podwyżkach uposażenia.

Zgodnie z tym przepisem, w przypadku wypowiedzenia przez żołnierza stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej w okresie dwunastu miesięcy od dnia objęcia przez tego żołnierza zawodowego wyższego stanowiska służbowego albo stanowiska służbowego o tym samym stopniu etatowym, lecz z wyższą grupą uposażenia, podstawę wymiaru odprawy oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, ustala się, przyjmując uposażenie należne żołnierzowi na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym.  

Według skarżących przy ustalaniu tych należności nie są uwzględniane podwyżki stawek w poszczególnych grupach, które nastąpiły w okresie po zmianie stanowiska (a od awansu do chwili zwolnienia okres ten może wynieść nawet ok. 18 miesięcy, w tym okres wypowiedzenia 6 miesięcy), a także różnice w dodatkach stałych (np. dodatek za wysługę lat).

W ocenie skarżących interpretacja Departamentu Kadr MON obniża dodatek za wysługę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop z danego roku, w którym żołnierze są zwalniani, a który jest wypłacany według stawek sprzed ponad roku.

RPO zwrócił się do Ministra Obrony Narodowej o rozważenie możliwości zmiany dotychczasowej praktyki, ewentualnie o doprecyzowanie art. 97a ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

WZF.7040.8.2019

(szczegóły w załączniku poniżej)

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski