Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego z udziałem RPO

Data:

- Jakość funkcjonowania administracji ma wpływ na poziom przestrzegania praw obywatelskich i zaufania obywatela do państwa – mówił dr Adam Bodnar podczas pierwszego dnia Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, które odbywa się w Zakopanem. Tematem wykładu wygłoszonego przez rzecznika była „Aksjologia prawa administracyjnego z punktu widzenia praw obywatelskich”.

Dr Bodnar zwrócił uwagę na sprawy z zakresu prawa administracyjnego, którymi w ostatnim czasie zajmował się RPO. Przedstawił m.in. sprawę pana Tymona, który będąc osobą niepełnoletnią chciał otrzymać informację publiczną, jednak instytucja mu tego nie umożliwiła argumentując, że nie ma ukończonych 18 lat. RPO złożył w jego sprawie skargę kasacyjną.

Rzecznik mówił również o problemach związanych z przeprowadzaniem inwestycji. Zauważył, że w wielu przypadkach szybkość powstawania nowych obiektów może mieć negatywny wpływ na codzienne życie obywateli. Dotyczy to np. kwestii inwestycji energetycznych. Chodzi zarówno o zasady przeprowadzania konsultacji społecznych, jak i problemy w dochodzeniu odszkodowań.

Jeszcze inną z omówionych przez rzecznika kwestii była prywatyzacja zadań publicznych w kontekście ochrony praw i wolności jednostki. Dr Bodnar zwrócił uwagę, że dotyczy to m.in. outsourcingu usług publicznych np. w szpitalach. Chodzi m.in. o zlecanie zewnętrznym podmiotom przygotowania posiłków. Jak pokazują skargi pacjentów kierowane w tej sprawie do RPO, ich jakość pozostawia wiele do życzenia.

Rzecznik przypomniał także, że pewne zadania świadczone przez podmioty prywatne - wykonywane bez odpowiedniej kontroli ze strony organów administracji publicznej – mogą  prowadzić do nadużyć i mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia obywateli. Prawo do użycia środków przymusu bezpośredniego mają przecież pracownicy ochrony. Media informowały także o przypadkach znęcania się nad pensjonariuszami prywatnych domów opieki dla osób starszych.

Dr Bodnar odniósł się również do kwestii tworzenia prawa miejscowego. Przypomniał, że RPO interweniował m.in. w sprawie odpłatności za parkowanie w weekendy, czy ograniczenia możliwości korzystania z bonu wychowawczego w Nysie (pierwowzór programu 500+) tylko do małżeństw wychowujących dzieci.

 

Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego potrwa do 21 września. Biorą w nim udział przedstawiciele świata nauki z całej Polski.

 

Ważne linki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk