Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sprawa bonu wychowawczego w Nysie

Data:
W związku ze skargą jednego z obywateli w sprawie zasad i kryteriów przyznawania „bonu wychowawczego”, ustalonych uchwałą Rady Miejskiej w Nysie rzecznik praw obywatelskich skierował wystąpienie do wojewody opolskiego. Rzecznik zwrócił się z prośbą do wojewody o zbadanie w trybie nadzoru zarzutów sformułowanych przez skarżącego.
 
Kwestia dostępu do świadczeń rodzinnych oraz funkcjonowanie rozwiązań typu „bon wychowawczy” są niezwykle istotne z punktu widzenia Rzecznika Praw Obywatelskich, ale równie istotne jest, aby przy okazji takich rozwiązań nie dochodziło do nierównego traktowania rodzin.
Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2016-06-16 16:15:57
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2018-10-15 15:20:47
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk