Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zagrożenie dyskryminacją ze względu na płeć w służbach mundurowych

Data:

Temat: Zagrożenie dyskryminacją ze względu na płeć w służbach mundurowych, ze szczególnym uwzględnieniem warunków rekrutacji i selekcji

Uzasadnienie: Problematyka ta jest szczególnie w ostatnich miesiącach widoczna w skargach składanych do PTPA. Służby mundurowe są w większości wyłączone spod działania zarówno Kodeksu pracy, jak i ustawy antydyskryminacyjnej. To powoduje, że doznający zachowań dyskryminacyjnych funkcjonariusze praktycznie nie mają dostępu do skutecznych środków prawnych dochodzenia swoich praw. Głośne przypadki molestowania seksualnego w służbie policyjnej i wojskowej to tylko niektóre przykłady zachowań dyskryminacyjnych. Także wprowadzone niedawno w Policji nowe warunki selekcji kandydatek do służby budzą wątpliwości co do ich zgodności z zasadą równości. Wyniki badań mogłyby posłużyć jako argument do wprowadzenia odrębnych, wewnętrznych uregulowań, które miałyby na celu stworzenia ścieżki prawnej do dochodzenia praw przedstawicieli służb mundurowych naruszonych dyskryminacją. 

 

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk