Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Delegacja Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) w Biurze RPO

Data:

Zastępczyni RPO Hanna Machińska przyjęła w Biurze RPO delegację Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI). Spotkanie z Rzeczniczką odbyło się 28 października 2022 r. i poprzedzone było spotkaniem z przedstawicielami Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO.

W skład delegacji Komisji weszli członkowie ECRI Domenica Ghidei Biidu i Ögmundur Jónasson oraz przedstawiciele Sekretariatu ECRI Aida Farkas i Mats Lindberg.
Delegacja ECRI przebywała z wizytą w Polsce w dniach 24-28 października 2022 r. w ramach szóstego cyklu monitoringu. Celem wizyty było zebranie informacji na temat skutecznej równości i dostępu do praw, mowy nienawiści i przemocy motywowanej nienawiścią oraz integracji i włączenia społecznego.

Efektem wizyty Komisji będzie sprawozdanie z monitoringu zawierające zalecenia dotyczących środków, które powinny zostać podjęte przez władze krajowe w celu zapobiegania i zwalczania rasizmu i nietolerancji. Wdrożenie priorytetowych zaleceń zostanie poddane kontroli dwa lata po publikacji raportu w ramach procedury tymczasowych działań następczych ECRI. Poprzedni raport dotyczący Polski Komisja opublikowała w 2015 r.

Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji, ustanowiona przez Radę Europy jest niezależnym organem monitorującym przestrzeganie praw człowieka, wyspecjalizowanym w kwestiach dotyczących walki z rasizmem, dyskryminacją, ksenofobią, antysemityzmem i nietolerancją. W ramach swojej działalności prowadzi monitoring poszczególnych krajów i analizuje sytuację w zakresie rasizmu i nietolerancji oraz formułuje sugestie i propozycje sposobu radzenia sobie ze wskazanymi problemami. Monitoring poszczególnych krajów odbywa się w pięcioletnich cyklach i dotyczy w równym stopniu wszystkich państw członkowskich Rady Europy. 

Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski