Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie RPO z Europejską Komisją przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji

Data:
Tagi: kalendarium

W dniu 23 czerwca 2014 r. Rzecznik spotkała się z przedstawicielami Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji - organu Rady Europy, w którego skład wchodzą niezależni eksperci z dziedziny praw człowieka. Celem spotkania było poinformowanie ECRI o aktualnym stanie dotyczącym rasizmu i nietolerancji w Polsce oraz jego ocena z perspektywy Rzecznika. Przedstawiciele ECRI byli szczególnie zainteresowani uzyskaniem informacji na temat przysługujących polskiemu Ombudsmanowi środków służących przeciwdziałaniu przejawom dyskryminacji rasowej, w tym mowie nienawiści, oraz wspieraniu ofiar tego typu przestępstw. W zainteresowaniu ECRI znalazła się ponadto problematyka dyskryminacji i przemocy wobec osób LGBT.

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk