Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Raport ECRI na temat Polski

Data:

9 czerwca 2015 r. opublikowany został Raport Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) dotyczący Polski, w ramach V cyklu monitoringowego, który koncentruje się na czterech tematach wspólnych dla wszystkich państw członkowskich: kwestiach legislacyjnych, mowie nienawiści, przemocy i polityki integracyjnej oraz dwóch tematach szczegółowych wybranych w odniesieniu do Polski, czyli sytuacji osób LGBT oraz problematyce rasizmu i nietolerancji w piłce nożnej.
ECRI odnotowała szereg pozytywnych zmian, jednakże pomimo osiągniętego postępu niektóre problemy nadal budzą jej niepokój. Rekomendacje ECRI koncertują się wokół działań na rzecz poprawy efektywności ochrony przed przestępstwami z nienawiści i mową nienawiści, poprzez uzupełnienie regulacji prawnych oraz dalsze wzmocnienie struktur odpowiedzialnych organów. ECRI zwróciła uwagę na potrzebę stworzenia systemu zbierania danych dotyczących równości i uwzględniania w programach integracyjnych elementów uświadamiania i zapobiegania zjawiskom rasizmu i dyskryminacji. Niezbędne są też dalsze działania w celu zwalczania rasizmu w sporcie, w tym wśród kibiców. Polska powinna także przyjąć regulacje gwarantujące równość i godność osób LGBT we wszystkich sferach życia.
Rzecznik Praw Obywatelskich, jako niezależny organ ds. równego traktowania, będzie monitorował działania podejmowane w związku z rekomendacjami ECRI.

ECRI - Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji, ustanowiona przez Radę Europy, jest niezależnym organem monitorującym przestrzeganie praw człowieka, wyspecjalizowanym w kwestiach związanych z rasizmem i nietolerancją. W ramach swojej działalności mandatowej ECRI prowadzi monitoring poszczególnych krajów, w ramach którego analizuje sytuację w każdym kraju członkowskim w zakresie rasizmu i nietolerancji oraz formułuje rekomendacje dotyczące sposobu radzenia sobie ze wskazanymi problemami.

Ważne linki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2015-06-10 10:41:58
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2020-10-27 12:56:48
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP