Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Standaryzacja usług na rzecz osób bezdomnych – minister zapowiada konsultacje projektu

Data:

Planowana standaryzacja usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych budzi obawy organizacji społecznych. Nowe wymogi mogą prowadzić do ograniczenia ich działalności. Dostosowanie już istniejących placówek do nowych standardów może bowiem wiązać się z koniecznością podjęcia kosztownych i czasochłonnych działań. Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy RPO zaapelowała do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o niezwłoczne przeprowadzenie konsultacji społecznych w tym zakresie

W udzielonej 20 maja odpowiedzi Minister poinformowała, że projekt rozporządzenia w sprawie standardów ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla bezdomnych zostanie w najbliższym czasie skierowany do szerokiej konsultacji z organizacjami pozarządowymi, które zajmują się tematyką bezdomności.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk