Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Boję się o zdrowie mojej rodziny … - trzeba zorganizować bezpieczne miejsca kwarantanny dla lekarzy i pracowników służby zdrowia

Data:
  • Pracownicy służby zdrowia boją się, że ze szpitala przyniosą do domu koronawirusa, a wśród ich domowników mogą być np. seniorzy, osoby z obniżoną odpornością, przewlekle chore
  • Trzeba zorganizować dla nich bezpieczne miejsca do kwarantanny, z których mogliby korzystać - aby nie zarażali swoich bliskich
  • Należy też prawidłowo zorganizować system prania i dezynfekcji odzieży ochronnej i sprzętu
  • Szpitale nie dają rady wywiązać się z tego obowiązku

Lekarze i pracownicy służby zdrowia muszą mieć możliwość bezpiecznie odizolować się od swoich bliskich, żeby ich nie zarazić. Boją się oni, że ze szpitala przyniosą do domu koronawirusa, a wśród ich domowników mogą być np. seniorzy. Wielu medyków nie dysponuje możliwością odbycia kwarantanny w warunkach, w których nie narażaliby na zakażenie swoich bliskich.

Kolejny problem to pranie kombinezonów i odzieży ochronnej. W normalnych warunkach powinny być za to odpowiedzialne szpitale (zgodnie z kodeksem pracy). W związku z przeciążeniem spowodowanym epidemią system prania i odkażania przez szpitale w wielu miejscach nie działa.

RPO zwrócił się do Dyrektorki Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny Ministerstwa Zdrowia o zapewnienie pracownikom służby zdrowia lokum zastępczego, czyli stworzenie przestrzeni do odpoczynku lub kwarantanny, w której nie musieliby jednocześnie martwić się o zdrowie swoich domowników. Zaapelował również w imieniu medyków o pomoc we właściwej organizacji prania i dezynfekcji elementów odzieży ochronnej.

V.7018.205.2020

Załączniki:

Autor informacji: Dagmara Derda
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski