Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Służba zdrowia walczy z koronawirusem i nie daje rady zapewnić właściwej opieki innym chorym. RPO pisze do Ministra Zdrowia

Data:
  • RPO dostaje skargi, że w związku z epidemią koronawirusa nie jest w pełni zapewniona opieka zdrowotna osobom w stanie nagłym, w szczególności w przypadku problemów kardiologicznych, nadciśnienia, stomatologicznych, a także osób posiadających przewlekłe choroby i cierpiących onkologicznie oraz wymagających niezwłocznie rehabilitacji, np. po wypadku samochodowym
  • Pacjenci nie mają jasnej informacji, gdzie mogą otrzymać świadczenie zdrowotne w przypadku ograniczenia przyjęć w danej placówce medycznej. Sytuacja ta stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego
  • RPO prosi ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej pacjentom niezarażonym koronawirusem

RPO otrzymuje skargi wskazujące, że nie jest w pełni zapewniona opieka zdrowotna osobom w stanie nagłym, w szczególności w przypadku problemów kardiologicznych, nadciśnienia, stomatologicznych, a także osób posiadających przewlekłe choroby i cierpiących onkologicznie oraz wymagających niezwłocznie rehabilitacji, np. po wypadku samochodowym.

Realność niebezpieczeństwa dla pacjentów, związana z niedostatecznym zabezpieczeniem świadczeń zdrowotnych w stanie nagłym, potwierdzają również informacje ze środków masowego przekazu  Wskazuje to  na istotne ograniczenia w dostępie do świadczeń zdrowotnych, np. pacjenci onkologiczni mają problemy z uzyskaniem badań diagnostycznych, które są odwoływane.

Poradnie anulują wizyty kontrolne, odwoływane są również badania diagnostyczne dla kobiet w ciąży takie jak USG, zamykane są ginekologiczne gabinety lekarskie, odwoływane zajęcia szkoły rodzenia, występuje brak opieki położnej środowiskowej, jak i odwoływane są i przesuwane zabiegi kardiologiczne przy jednoczesnym braku wyznaczania nowych terminów – co może powodować w przyszłości kolejki do zabiegów kardiochirurgicznych.

Jednocześnie pacjenci nie mają jasnej informacji, gdzie mogą otrzymać świadczenie zdrowotne w przypadku ograniczenia przyjęć w danej placówce medycznej. Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego. Według wytycznych NFZ pacjenci mogą korzystać z teleporad, które umożliwią zabezpieczenie dla części z nich świadczeń zdrowotnych bez konieczności wizyty lekarskiej. Takiej porady na odległość mogą udzielać specjaliści, np. z poradni onkologicznej, kardiologicznej, czy neurologicznej. Niestety w ten sposób można obsłużyć jedynie niewielki procent pacjentów, większość wypadków wymaga wizyty u lekarza.

RPO podkreśla, że sytuacja braku dostępu do lekarza stanowi bez wątpienia realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a prawo do opieki zdrowotnej zapewnia Konstytucja w art. 68.
Mając na uwadze powyższe obawy, rzecznik zwrócił się do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie, w tym również o poinformowanie, jakie Ministerstwo Zdrowia przedsięwzięło, podejmuje i planuje podjąć działania we wskazanym zakresie, w celu ochrony życia i zdrowia pacjentów niezarażonych koronawirusem.

V.7010.38.2020

Załączniki:

Autor informacji: Dagmara Derda
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski