Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Czy kapitan statku podlega kwarantannie po powrocie do kraju?

Data:
  • Kapitan żeglugi skarży się RPO, że nie powinien być objęty obowiązkiem kwarantanny w związku z powrotem do Polski

Skarżący kwestionuje poddanie go takiej kwarantannie na podstawie §  2 ust. 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii.

Wskazuje że w tej sprawie korespondował już z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w P.

Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił WSSE o poinformowanie o prawnych i faktycznych okolicznościach tej sprawy.

V.7018.195.2020

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski