Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sprawozdania z wykonania audytu wewnętrznego

Autor informacji: Biuro Dyrektora Generalnego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki
Data:
Opis: Publikacja sprawozdania z wykonania audytu wewnętrznego za rok 2020
Operator: Mariusz Masłowiecki
Data:
Opis: Publikacja sprawozdania z wykonania audytu wewnętrznego za rok 2019
Operator: Mariusz Masłowiecki
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki