Biuletyn Informacji Publicznej RPO

ZRPO Wojciech Brzozowski spotkał się z ambasadorem ds. praw osób LGBT+ Republiki Francuskiej Jeanem-Markiem Berthonem

Data:

5 kwietnia 2024 r. zastępca RPO Wojciech Brzozowski przyjął w Biurze RPO ambasadora ds. praw osób LGBT+ Francji Jeana-Marca Berthona. Spotkanie poświęcone było kwestiom związanym z prawami osób LGBT+.

W spotkaniu uczestniczyła również Océane Menu z Ambasady Francji. Rzecznikowi towarzyszyła Justyna Jezierska z Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego w Zespole ds. Równego Traktowania i oraz zastępca dyrektora Zespołu Prezydialnego i Współpracy Międzynarodowej Maciej Kruk.

Głównym tematem spotkania była ochrona praw osób LGBT+, w szczególności w kontekście działań podejmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Rozmawiano m.in. o uchwałach „anty-LGBT” i kartach praw rodziny, inicjatywie ustawodawczej "Stop LGBT" oraz aktualnych planach rozwiązań legislacyjnych dotyczących praw osób LGBT+. Wiele uwagi poświęcono tematowi instytucjonalizacji związków par tej samej płci i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem wyroku Przybyszewska i inni przeciwko Polsce z grudnia 2023 r.

Wymieniono się również uwagami na temat postępowań w sprawie uzgadniania płci. Rzecznik Brzozowski zaprezentował niedawno opracowany w BRPO przewodnik dotyczący postępowań w sprawach o uzgodnienie płci, jak również przedstawił działania RPO w tym obszarze.

Uczestnicy rozmowy poruszyli ponadto kwestię przeciwdziałania mowie nienawiści, odnosząc się do planowanej nowelizacji kodeksu karnego.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski