Biuletyn Informacji Publicznej RPO

ZRPO Wojciech Brzozowski spotkał się z Ambasadorem Królestwa Belgii

Data:

3 kwietnia 2023 r. zastępca RPO Wojciech Brzozowski spotkał się z Jego Ekscelencją Ambasadorem Królestwa Belgii w Polsce, Panem Rikiem van Droogenbroeckiem. Spotkanie odbyło się w rezydencji Ambasadora.

W trakcie spotkania poruszono wiele tematów związanych z ochroną praw i wolności człowieka. Rozmówcy wymienili się spostrzeżeniami na temat systemowych problemów więziennictwa i praw osób osadzonych w obu krajach. Duże zainteresowanie Jego Ekscelencji wzbudziło zaangażowanie urzędu Rzecznika w łagodzenie skutków kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej. Podniesiony został również temat stanu praworządności w Polsce i aktualnych problemów niezależności władzy sądowniczej. Rozmowa dotyczyła następnie sporów transgranicznych w sprawach rodzinnych, pozostających w obszarze zainteresowania Ambasady Belgii.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski