Biuletyn Informacji Publicznej RPO

O godności ludzkiej i prawach osób LGBTQI+ rozmawiał ZRPO Wojciech Brzozowski z ambasadorami Norwegii Andersem Eide i USA Markiem Brzezińskim

Data:

17 maja 2023 r. odbyło się spotkanie zastępcy RPO Wojciecha Brzozowskiego z Ambasadorem Królestwa Norwegii w Polsce Andersem Eide i Ambasadorem USA w Polsce Markiem Brzezinskim. Dyplomaci wręczyli Rzecznikowi list poparcia dla działań na rzecz równych praw społeczności LGBTQI+.

Spotkanie w Biurze RPO odbyło się w związku z Międzynarodowym Dniem Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii, który przypada 17 maja. W spotkaniu wzięła również udział dyrektorka Zespołu do spraw Równego Traktowania Magdalena Kuruś i zastępca dyrektora Zespołu do spraw Prezydialnych i Współpracy Międzynarodowej Maciej Kruk.

Wręczając list w imieniu 47 ambasad i przedstawicielstw instytucji międzynarodowych w Polsce, ambasadorowie podkreślili poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają społeczność gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych, queer i interpłciowych (LGBTQI+). ZRPO Wojciech Brzozowski zapewnił, że urząd Rzecznika jest i pozostanie sojusznikiem mniejszości upominających się o równe prawa i poszanowanie ich godności.

Uczestnicy spotkania wyrazili także uznanie dla organizatorów marszów równości w Polsce, jak również podkreślili wkład społeczności LGBTQI+ we wspieranie osób uciekających przed wojną na Ukrainie. Omówiono również główne problemy i wyzwania, z którymi mierzą się osoby LGBTQI+ w Polsce i na całym świecie.

Dyplomaci akredytowani w Polsce i przedstawiciele organizacji międzynarodowych od ponad 10 lat publikują list otwarty wyrażający wsparcie dla społeczności LGBTQI+. W tym roku zbieranie podpisów pod listem koordynowała Ambasada Królestwa Norwegii w Polsce.

Poprzedni list poparcia został opublikowany w czerwcu 2022 roku z okazji świętowanego w czerwcu przez społeczność LGBTQI+ Miesiąca Dumy. Jego sporządzanie koordynowała wówczas Ambasada USA w Polsce.

Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2023-05-17 13:27:59
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski