Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ministerstwo Zdrowia o sytuacji w ochronie zdrowia oraz o dostępie do leczenia i zabiegów

Data:
  • W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju mogły pojawiać się miejscowe trudności organizacyjne i utrudniony dostęp do lekarzy i leczenia ze względu na narastające obciążenie systemów opieki zdrowotnej.
  • Obecnie jednak większość świadczeniodawców powróciło do udzielania świadczeń w pełnym zakresie. Z wprowadzonych ograniczeń utrzymano jedynie, ze względów bezpieczeństwa, zawieszenie wykonywania badań mammograficznych w mammobusach.
  • Inne, indywidualnie występujące przypadki ograniczonego funkcjonowania dotyczą świadczeniodawców, u których wykryto przypadki zarażenia oraz tych szpitali, które nadal czasowo pełnią rolę szpitali jednoimiennych, przeznaczonych wyłącznie dla pacjentów zarażonych COVID-19.
  • Przy przywracaniu działalności planowej, priorytetem jest unikanie zbędnego ryzyka dla osób zdrowych. Wytyczne i rekomendacje w tej sprawie publikowane zarówno na stronie Ministra Zdrowia jak i Głównego Inspektora Sanitarnego. Ponadto na stronach tych wskazano także rekomendowane rodzaje środków ochrony osobistej dla personelu medycznego przy kontakcie z pacjentem z podejrzeniem lub rozpoznaniem zakażenia SARS-CoV-2.

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało Rzecznikowi na jego wystąpienia kierowane od marca w sprawie sytuacji w służbie zdrowia. Ze skarg kierowanych do BRPO wynika bowiem, że koronawirus odciął wielu ludzi od pomocy lekarskiej..

W zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, środki do dezynfekcji oraz sprzęt i aparaturę medyczna, świadczeniodawcy udzielający świadczeń w trybie stacjonarnym otrzymają pomoc z uruchomionych środków Funduszy Europejskich – pisze wiceministra Józefa Szczurek-Żelazko. - Jednocześnie oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia na bieżąco monitorują sytuację i reagują w przypadku jakichkolwiek trudności z dostępem pacjentów do świadczeń medycznych;

Pacjenci, którzy nie wiedzą, gdzie szukać pomocy, mogą szukać informacji na stronach internetowych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam  udostępniane są aktualizowane wykazy podmiotów, w których pacjenci mogą uzyskać pomoc z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ginekologicznej, w nagłych przypadkach stomatologicznych oraz świadczeniodawców z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, którzy udzielają teleporad. Ponadto publikowana jest także lista świadczeniodawców, którzy zawiesili udzielanie świadczeń. Informacje, gdzie otrzymać świadczenie zdrowotne w przypadku ograniczenia przyjęć w danej placówce medycznej, pacjenci mogą także uzyskać za pośrednictwem Infolinii 500 190 590;

Teleporady są dziś, zdaniem Ministerstwa, rekomendowaną formą udzielania świadczeń ze względu na ograniczenie niepotrzebnego ryzyka zakażenia. Ale jeżeli stan zdrowia pacjenta tego wymaga, ma on prawo do osobistej wizyty w gabinecie lekarza rodzinnego. Dlatego każdy przypadek odmowy udzielania świadczenia w formie osobistej, powinien być zgłaszany Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Tak samo każda decyzja o odroczeniu terminu zabiegu powinna być podejmowana nie automatycznie, ale indywidualnie, z uwzględnieniem stanu klinicznego pacjenta i ryzyk wynikających z przeprowadzenia leczenia operacyjnego w późniejszym terminie. W przypadku odroczenia zabiegu pacjentom należy wyznaczać kolejny termin, a aktualizacja ich miejsca na liście ma być przeprowadzana z uwzględnieniem daty zgłoszenia się pacjenta ze skierowaniem u świadczeniodawcy. Wszyscy pacjenci, którzy nie stawili się u świadczeniodawców w wyznaczonych im terminach ze względu na ryzyko infekcji COViD-19 i zostali skreśleni z listy, mają prawo do uzyskania od świadczeniodawcy nowego terminu bez dowodzenia, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyżej.

Min. Szczurek-Żelazko przekazuje w swym piśmie wykaz zaleceń i wytycznych z różnych dziedzin ochrony zdrowia na czas pandemii.

V.7010.38.2020

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski