Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus i leczenie innych chorób. Pacjenci zostają bez lekarzy, a lekarze – bez dochodów. RPO do Ministra Zdrowia

Data:
  • Medycy zajmujący się zakażonymi COVID-19 mają zakaz pomagania innym chorym
  • To dramatycznie ogranicza możliwość uzyskania pomocy lekarskiej przez chorych, których problemem nie jest akurat koronawirus
  • RPO zauważa, że tak radykalne ograniczenie praw i wolności personelu medycznego nie ma uzasadnienia, skoro nie doszło do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego

RPO zwraca się do Ministra Zdrowia w sprawie rozporządzenia z 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS- CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz. U. poz. 77).

Rozporządzeniu sprzeciwia się też samorząd lekarski. Wie bowiem, że pomoc lekarska dostępna jest w dużej mierze dlatego, że lekarze nie pracują na etatach, ale na kontraktach, w wielu placówkach naraz. Na oddziałach zakaźnych lekarze pracują często dodatkowo, poza normalnymi obowiązkami. Dlatego konsekwencją rozporządzenia Ministra Zdrowia będzie drastyczne ograniczenia dostępności porad lekarskich.

Naczelna Rada Lekarska podkreśla, że zgodnie z rozporządzeniem o uchylenie zakazu pracy dla lekarza może wystąpić wyłącznie kierownik podmiotu leczniczego, a lekarz, którego ten zakaz dotyczy, już nie.

Minister Zdrowia polecił NFZ, by wypłacało lekarzom rekompensaty za pozbawienie możliwości leczenia i zarabiania objętego tą regulacją, że powinna zostać włączona do treści rozporządzenia. Minister nie powinien jednak zrzucać ustalania zasad tych rekompensat na NFZ – powinien sam to ustalić, właśnie w rozporządzeniu. Lekarzy niepokoi też te, że rekompensaty mają wynosić „do 50 % lub 80%” utraconych przez personel medyczny dochodów.

V.7010.86.2020

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski