Rzecznik pyta Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ratyfikację III Protokołu fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka

Data:

Do Biura Rzecznika wpłynęło wiele skarg dotyczących ratyfikacji III Protokołu fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku 19 grudnia 2011 r. Mimo podpisania dokumentu przez Polskę 30 września 2013 r., dotychczas nie został on ratyfikowany.

W obowiązującym stanie prawnym jedynym organem, który może nadzorować przestrzeganie Konwencji o Prawach Dziecka jest Komitet Praw Dziecka, a jego uprawnienia zostały zawarte w Protokole, który nie został ratyfikowany przez Polskę. Rzecznik sygnalizował już brak ratyfikacji Protokołu w wydanej w 2013 r. publikacji „Polska mapa międzynarodowych konwencji praw człowieka”. Skierował również stosowne pisma do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Zagranicznych. Z korespondencji będącej odpowiedzią na powyższe wystąpienia wynikało, że nie zostały podjęte żadne działania mające na celu ratyfikację Protokołu, a analizy w tej sprawie miały być rozpoczęte w III kwartale 2014 r. Z prośbą o  interwencję do Ministra Pracy i Polityki Społecznej występował również Rzecznik Praw Dziecka.

Rzecznik zwrócił się do Minister o przedstawienie aktualnego stanowiska w sprawie.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2016-11-29 13:58:59
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski