Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Polska powinna ratyfikować III Protokół fakultatywny do Konwencji o Prawach Dziecka. Rzecznik apeluje do Ministra Spraw Zagranicznych

Data:

Do Rzecznika wpłynęło wiele skarg dotyczących ratyfikacji III Protokołu fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku 19 grudnia 2011 r. Mimo podpisania dokumentu przez Polskę 30 września 2013 r. dotychczas nie został on ratyfikowany.

Skarżący zwracają uwagę na to, że Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie ONZ 20 listopada 1987 r. i ratyfikowana przez Polskę 7 czerwca 1991 r. nie jest efektywnym aktem prawnym, bowiem wywiązywanie się przez Polskę z jej postanowień nie podlega żadnej kontroli międzynarodowej. Jedynym organem, który może nadzorować przestrzeganie Konwencji o Prawach Dziecka jest Komitet Praw Dziecka, a jego uprawnienia zostały zawarte w Protokole, który nie został ratyfikowany przez Polskę. Rzecznik sygnalizował już brak ratyfikacji Protokołu w wydanej w 2013 r. publikacji „Polska mapa międzynarodowych konwencji praw człowieka”. Skierował również stosowne pisma do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Zagranicznych. Z korespondencji będącej odpowiedzią na powyższe wystąpienia wynikało, że nie zostały podjęte żadne działania mające na celu ratyfikację Protokołu, a analizy w tej sprawie miały być rozpoczęte w III kwartale 2014 r. W tej samej sprawie z interwencją do Ministra Pracy i Polityki Społecznej występował również Rzecznik Praw Dziecka.

Dlatego Rzecznik zwrócił się do Ministra Spraw Zagranicznych o przedstawienie stanowiska w sprawie ratyfikacji Protokołu.

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2016-11-09 11:41:27
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk