Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik ponownie pyta o interwencje Policji dotyczące zgromadzeń publicznych w Puszczy Białowieskiej

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie wystąpił do Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce w sprawie zgromadzeń publicznych odbywających w Puszczy Białowieskiej.

W odpowiedzi przesłanej RPO 6 lipca br. Komendant sugeruje, że odbywane zgromadzenia publiczne w Puszczy Białowieskiej nie były uznawane przez Policję za zgromadzenia publiczne – zgromadzenia spontaniczne, które podlegają ochronie przewidzianej w art. 57 Konstytucji RP, a także w art. 11 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Zdaniem Rzecznika skoro zgromadzenia, które odbywały się w Puszczy Białowieskiej, nie zostały wcześniej zgłoszone do właściwego organu gminy, należy uznać, że miały one charakter zgromadzeń spontanicznych, mających na celu zamanifestowanie przeciwko aktualnym wydarzeniom – w tym przypadku – związanych z wycinką  drzew w Puszczy Białowieskiej.

Policja nie może zatem podejmować czynności uniemożliwiających pokojowo manifestującym korzystanie ze swojej wolności (np. usuwania z miejsca odbywanego zgromadzenia) w sytuacjach innych, niż te które przewiduje art. 28 Prawa o zgromadzeniach.

Jeśli demonstranci nie biorą udziału w aktach przemocy, ważne jest, aby władze wykazały się pewnym stopniem tolerancji wobec pokojowych zgromadzeń, tak by wolność zgromadzeń była gwarantowana.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich podjęte czynności i zastosowane przez Policję sankcje mogą tworzyć w społeczeństwie efekt mrożący i powodować obawę obywateli przed korzystaniem z wolności zgromadzeń publicznych, powstrzymując bądź zniechęcając do udziału w innych manifestacjach stanowiących realizację konstytucyjnych praw i wolności.

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2017-08-04 09:22:53
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk