Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Policja na temat działań związanych z protestami przeciwko wycince w Puszczy Białowieskiej

Data:

W związku z pismem Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie działań Policji związanych z protestami przeciwko wycince drzew prowadzanej w Puszczy Białowieskiej Komendant Powiatowy Policji w Hajnówce udzielił wyjaśnień.

W piśmie z 6 lipca 2017 r. pisze m.in.:

"Informuję również, że legitymowanie uczestników protestu miało na celu ustalenie danych personalnych potencjalnych sprawców przestępstw (przed podjęciem działań uwalniających maszyny zostało przyjęte zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, którego dyspozycję zawiera art 191 §lk.k.) czy wykroczeń. W chwili obecnej, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Hajnówce toczą się postępowania sprawdzające dotyczące przestępstw z wymienionego artykułu Kodeksu karnego. Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce skierowała również do Zamiejscowego VII Wydziału Karnego z siedzibą w Hajnówce Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim 16 wniosków o ukaranie z art. 51§1 Kodeksu wykroczeń (w sprawie wydarzeń mających miejsce w dniu 8 czerwca 2017 roku w miejscowości Czerlonka Leśna), a obecnie prowadzone są czynności wyjaśniające w sprawie dot. zdarzeń w dniach 13-14 czerwca w miejscowości Postołowo. Ponadto w trakcie interwencji na miejscach protestów stwierdzone naruszenia między innymi przepisów art.151§l i art.l57§l Kodeksu wykroczeń, które to pozostają w gestii postępowań prowadzonych przez Straż Leśną.

Wszystkie przedmiotowe interwencje policyjne wynikały ze zgłoszeń osób pokrzywdzonych i do ich podjęcia policjanci byli zobligowani. Policja jest zobowiązana i podejmuje czynności w każdym przypadku zgłoszonego naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, bez względu na osobę zgłaszającą."

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2017-08-01 10:57:00
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk