Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizyta Marcina Wiącka w powiecie bialskim

Data:
Tagi: kalendarium

8 lipca 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek odbył wizytę w powiecie bialskim. W jej trakcie zapoznał się z modelami i warunkami opieki nad dziećmi i osobami starszymi świadczonej przez powiat. Rozmawiał na ten temat z pracownikami socjalnymi i podopiecznymi poszczególnych ośrodków oraz lokalnymi samorządowcami.

W wyjeździe rzecznikowi towarzyszył główny koordynator do spraw współpracy naukowej w biurze RPO Maciej Grześkowiak.

Rodzinny Dom Dziecka w Żabcach

PRO rozpoczął wizytę od spotkania w Rodzinnym Domu Dziecka w Żabcach.

Dom Rodzinny w Żabcach jest specyficzną formą instytucjonalnej opieki zastępczej, w której dzieci przebywają w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rodziny naturalnej pod opieką zamieszkującego wraz z nimi małżeństwa – Edyty i Jarosława Wojtasińskich. 

W uznaniu ich zasług na rzecz upowszechniania i rozwijania rodzinnej opieki zastępczej nad dziećmi, ochrony ich godności i bezpieczeństwa Marcin Wiącek wręczył małżeństwu dyplom. Rzecznik podziękował im za troskliwą opiekę nad dziećmi, które szczególnie potrzebują poczuć ciepło rodzinnego, wspólnego domu. 

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Maniach

RPO udał się następnie do Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Maniach. Centrum koordynuje pracę innych placówek w powiecie bialskim. Jego pracownicy zabezpieczają ich potrzeby materialne i dbają o to, by pomoc świadczona we wszystkich miejscach była na jak najwyższym poziomie. Rzecznik rozmawiał z osobami zatrudnionymi w Centrum o związanych z tą pracą wyzwaniach.
Znajduje się tam najnowocześniejsza placówka opiekuńczo-wychowawcza w powiecie. Niewielka liczba wychowanków, wspólne dbanie o przestrzeń i przygotowywanie posiłków sprawiają, że dzieci żyją tam w warunkach możliwie zbliżonych do domu rodzinnego.

W ramach Centrum funkcjonują również 2 mieszkania chronione, w których 6 usamodzielnionych wychowanków placówki może wejść w dorosłe życie. Osoby te, współpracując z pracownikami Centrum, uczą się odpowiedzialności i umiejętności, które będą im potrzebne w samodzielnym funkcjonowaniu.

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli

Po spotkaniu w Maniach Marcin Wiącek pojechał do Domu Pomocy Społecznej w Kozuli. W ośrodku położonym w XIX-wiecznym parku pod całodobową opieką specjalistów mieszka 220 osób. Rzecznik rozmawiał z pracownikami i mieszkańcami domu o wyzwaniach oraz specyficznych potrzebach mieszkańców domu.

Spotkanie z samorządowcami w Białej Podlaskiej

Na zakończenie wizyty w powiecie bialskim RPO udał się do starostwa powiatowego w Białej Podlaskiej na spotkanie z przedstawicielami lokalnych samorządów terytorialnych , z którymi rozmawiał o lokalnych problemach związanych z życiem regionu oraz jego mieszkańców. Podczas spotkania Rzecznik wysłuchał potrzeb lokalnych społeczności zgłoszonych przez samorządowców.

Po zakończeniu spotkania w budynku starostwa odbyła się wspólna konferencja prasowa Starosty Powiatu Bielskiego i Rzecznika. Udzielając wypowiedzi mediom, Marcin Wiącek podkreślił m.in. swoje uznanie dla systemu pomocy społecznej na terenie powiatu bialskiego oraz omówił kwestie, które zostały poruszone podczas spotkania z samorządowcami.

Autor informacji: Monika Okrasa
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Operator: Monika Okrasa