Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek spotkał się z licealistami z Hajnówki

Data:

W czasie wizyty na Podlasiu Marcin Wiącek spotkał się z uczniami Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.  

Liceum jest jednym z ośrodków kultury białoruskiej na południowym Podlasiu, gdzie mniejszość białoruska stanowi istotny i trwały element lokalnych społeczności. 

Marcin Wiącek rozmawiał z dyrekcją szkoły o warunkach, w jakich w Polsce funkcjonują szkoły uczęszczane przez mniejszości narodowe. Dyrektor Igor Łukaszuk opowiedział rzecznikowi o działaniach na rzecz podtrzymywania kultury białoruskiej podejmowanych przez szkołę i o współpracy, jaką podejmuje z innymi dwujęzycznymi placówkami, takimi jak liceum litewskie w Puńsku 

W czasie rozmowy z przedstawicielami samorządu uczniowskiego rzecznik wskazał, że równolegle do innych urzędów, również BRPO podejmuje działania na rzecz praw uczniów. Przywołał np. wystąpienia RPO mające na celu ochronę uczniów przed nieuzasadnionymi ingerencjami w ich sposób ubioru. 

Na spotkaniu ze wszystkimi uczniami liceum uczniowie mieli okazję zadać rzecznikowi i pracownikom BRPO pytania na interesujące ich zagadnienia. Dotyczyły one zarówno osobistych sytuacji dotykających poszczególnych uczniów, ale także sytuacji w kraju związanej z m.in. trwającym kryzysem uchodźczym. 

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński