Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO w Krakowie: konferencja o 25-leciu Konstytucji, rozmowy z Jackiem Majchrowskim i ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim

Data:

2 kwietnia 2022 r. RPO Marcin Wiącek przebywał z wizytą w Krakowie.

Konferencja „25 lat Konstytucji RP: w trosce o demokratyczne państwo prawa i jego miejsce w Europie”

Marcin Wiącek wziął udział w jubileuszowej konferencji na Uniwersytecie Jagiellońskim „25 lat Konstytucji RP: w trosce o demokratyczne państwo prawa i jego miejsce w Europie”. Wydarzenie zorganizowała Krajowa Izba Radców Prawnych we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UJ. - Źródłem praw człowieka i podstawowych wolności zawartych w Konstytucji były standardy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – podkreślił Rzecznik w czasie swojego wykładu otwierającego konferencję. Uczestnicy dyskutowali m.in. na temat idei i treści Konstytucji, miejsca polskiej ustawy zasadniczej w europejskiej architekturze prawnej oraz bieżących wyzwań dotyczących funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości.

Spotkanie z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim

RPO spotkał się z prezydentem miasta Jackiem Majchrowskim. Prezydentowi towarzyszyli I zastępca prezydenta ds. Polityki Społecznej i Komunalnej Andrzej Kulig, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Elżbieta Kois-Żurek i dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Witold Kramarz. W spotkaniu wzięli także udział dyrektor generalny BRPO Maciej Berek i dyrektor Zespołu ds. Prezydialnych i Równego Traktowania Anna Grzelak.

Rozmowy dotyczyły przede wszystkim sytuacji uchodźców i działań, które należy podjąć, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie. Do Krakowa przybyło już ponad 150 tysięcy uciekających przed konfliktem w Ukrainie, co stanowi prawie 20% mieszkańców Krakowa. Są to jak wszędzie kobiety z dziećmi i osoby starsze.

Dla miasta jest bardzo ważna nie tylko sama pomoc - która powinna być rozwiązana systemowo i na którą powinny być przekazane samorządom odpowiednie środki finansowe - ale również procesy integracji ze społeczeństwem, żeby zapobiegać potencjalnym konfliktom. Jest dużo tematów do rozwiązania w związku z napływem uchodźców oprócz podstawowej pomocy – dostęp do terapii i leków, orzecznictwo o niepełnosprawności a co za tym idzie, zapewnienie odpowiedniej rehabilitacji. Wszystkie te działania pogłębiają niedofinansowanie samorządu.

Spotkanie w Fundacji Brata Alberta

Marcin Wiącek odwiedził także Radwanowice, gdzie rozmawiał z ks. Tadeuszem Isakowiczem - Zaleskim – prezesem zarządu i jednym z założycieli Fundacji Brata Alberta. Organizacja powstała 20 maja 1987 roku a jej głównym celem jest niesienie pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

RPO spotkał się z pracownikami i podopiecznymi fundacji – niektórzy z nich przebywają w ośrodkach ponad 20 lat. Obejrzał pracownie terapii zajęciowej (ogrodniczą stolarską, malarską). Pracownicy fundacji zwrócili uwagę na problemy związane z pozyskiwaniem środków na działalność, którą bardzo ograniczyła pandemia.

Jak wszędzie rozmowy dotyczyły także sytuacja związana z agresją Rosji na Ukrainę. Także i w ośrodkach fundacji schronienie znaleźli uchodźcy a pomoc skierowana jest także do niewidomych dzieci z Ukrainy. 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik