Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizyta Marcina Wiącka w Katowicach

Data:

Rzecznik Praw Obywatelski w czasie swojej wizyty w Katowicach 7 kwietnia 2022 r. odwiedził między innymi  punkt recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy prowadzony przez Śląski Urząd Wojewódzki w Centrum Kultury – Katowice Miasto Ogrodów.

W punkcie obecnie przebywa znacznie mniej uchodźców, ale nadal jest ono w pełnej gotowości do przyjęcia osób potrzebujących pomocy, m.in. utrzymując stałą dostępność 170 miejsc noclegowych. Jako ciekawostkę oprowadzający Rzecznika wolontariusze przekazali informację, że obecnie za gastronomię w punkcie recepcyjnym odpowiada szef jednej ze znanych restauracji z Walencji. W czasie spotkań RPO towarzyszył Dyrektor Generalny w Biurze RPO Maciej Berek.

Dyrektor Biura Wojewody Śląskiego Elżbieta Sołtysek oprowadziła gości także po gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, opowiadając o jego historii, umożliwiając odwiedzenie słynnej sali obrad Sejmiku Śląskiego a także zapraszając do przejażdżki tzw. windą paciorkową, która jest w ciągłym ruchu – wsiada się do niej i wysiada w trakcie jazdy. 

Autor informacji: Dyrektor Generalny
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Operator: Monika Okrasa