Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek w Lublinie: sympozjum legislacyjne, spotkanie z marszałkiem województwa oraz aktywistami na rzecz zdrowia psychicznego

Data:
  • 30 maja 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek był z wizytą w Lublinie
  • Ochrona procedury prawodawczej jako wartości konstytucyjnej, sytuacja uchodźców na Lubelszczyźnie i jakość opieki nad zdrowiem psychicznym – to zagadnienia, którym RPO poświęcił dzień spędzony w tym mieście
  • Rzecznik wygłosił wykład na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz spotkał się z przedstawicielami władz uniwersytetu, a także marszałkiem województwa i społecznikami działającymi na rzecz zdrowia psychicznego

Sympozjum legislacyjne „Procedury prawodawcze – znaczenie, zmiany i wyzwania”

Marcin Wiącek wziął udział w konferencji naukowej pod tytułem „Procedury prawodawcze – znaczenie, zmiany i wyzwania” zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jako jeden z prelegentów rzecznik wygłosił wykład pt. „Procedury prawodawcze jako wartość konstytucyjna”.

RPO spotkał się również z rektorem UMCS Radosławem Dobrowolskim oraz dziekan WPiA UMCS Anną Przyborowską-Klimczak.

Spotkanie z marszałkiem województwa lubelskiego

Rzecznik praw obywatelskich udał się następnie na spotkanie z marszałkiem województwa lubelskiego Jarosławem Stawiarskim. Marcin Wiącek rozmawiał z nim o położeniu uchodźców z Ukrainy przebywających w regionie. Jarosław Stawiarski przedstawił m.in. działania związane z wprowadzeniem dla ukraińskich uchodźców programów nauki języka polskiego. Marszałek podkreślił i docenił również zaangażowanie wolontariuszy w pomoc uchodźcom na Lubelszczyźnie.

Poruszone zostało również zagadnienie ochrony zdrowia psychicznego – Marcin Wiącek poinformował marszałka o zgłaszanych mu problemach związanych z leczeniem zaburzeń psychicznych, a Jarosław Sitarski przedstawił działania znajdujące się we właściwości województwa podejmowane w tym zakresie. 

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego

Wizyta RPO w Lublinie została zakończona spotkaniem ze Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego reprezentowanym przez prezesa stowarzyszenia Artura Kochańskiego oraz wiceprezes Elżbietę Wąsalę.

Rzecznik rozmawiał z przedstawicielami stowarzyszenia na temat stanu opieki psychiatrycznej w Polsce. Zwrócili oni uwagę RPO na systemowe problemy zgłaszane przez współpracujące organizacje i pacjentów oraz rodziny. Marcin Wiącek podkreślił, że większość zgłoszonych problemów jest mu znana i została ujawniona w BRPO na podstawie skarg obywateli i prac Komisji Ekspertów ds. Zdrowia oraz Zdrowia Psychicznego. Zapowiedział jednak, że konkretne przypadki przedstawione przez stowarzyszenie również zostaną poddane analizie i działaniom ze strony urzędu. 

 

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński