Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ograniczenia dostępu weteranów do obiektów sportowych. RPO zwraca się do MON o inicjatywę ustawodawczą

Data:
  • Weterani skarżą się na ograniczanie dostępu do obiektów sportowych należących do samorządu terytorialnego
  • Tymczasem bezpłatny dostęp zapewnia im ustawa o weteranach działań poza granicami państwa
  • Przyczyną ograniczenia jest brak mechanizmów refinansowania samorządom kosztów korzystania z tych obiektów - mimo obowiązku ich udostępniania
  • Może to prowadzić do nierównego traktowania i dyskryminacji 
  • AKTUALIZACJA: Zarządcy obiektów sportowych, planując wykorzystanie infrastruktury, mają obowiązek uwzględnić zarówno potrzeby regionu jak i interes weteranów w ramach funduszu przydzielonego przez władze samorządu terytorialnego - odpowiada MON
  • Odnosząc się do kwestii inicjatywy legislacyjnej, resort informuje, że obecnie nie przewiduje się prac nad nowelizacją ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, co nie wyklucza wprowadzenia zmian w przyszłości

RPO Marcin Wiącek zwrócił się do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która rozwiązałaby ten problem.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga obywatela dotycząca ograniczonych godzin udostępnienia jednego z obiektów sportowych dla weteranów, którzy mają prawo do bezpłatnego z nich korzystania. Uprawnienie to wynika z ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Zdaniem skarżącego takie ograniczenie jest sprzeczne z celem ustawy.

Ustawa nie przewiduje jednak, że koszt korzystania z obiektów sportowych przez weteranów będzie zwracany samorządom, które mają obowiązek bezpłatnego zapewnienia dostępu do hal sportowych, siłowni i pływalni. Uwagę na ten problem zwrócili Urząd Miasta i Departament Prawny Ministerstwa Obrony Narodowej, które RPO prosił o wyjaśnienia po otrzymaniu skargi.

Rzecznik doszedł do wniosku, że brak mechanizmów regulujących kwestie refinansowania kosztów stanowi główną przyczynę ograniczenia dostępu weteranom do obiektów sportowych. Dotyczy to w głównej mierze obiektów zarządzanych przez podmioty nastawione na zysk.

Brak ustawowej regulacji jest problemem zarówno dla  weteranów, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Może to prowadzić do nierównego traktowania i dyskryminacji określonych grup użytkowników, w tym weteranów przez zarządców samorządowych obiektów sportowych.

VII.715.9.2021

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-02-17 08:45:17
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2022-03-30 15:57:07
Opis: Dochodzi odpowiedź MON
Operator: Łukasz Starzewski