Zawartość

Art. 73 - Wolność artystyczna oraz badań naukowych

 • opis kategorii - Art. 73 - Wolność artystyczna oraz badań naukowych

  Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury.

  CO TO ZNACZY?

  Art. 73 ponownie tworzy kilka wolności:

  • wolność twórczości artystycznej (wolność sztuki – swoboda tworzenia dzieł artystycznych wszelkiego rodzaju);
  • wolność badań naukowych (swoboda wyboru przedmiotu badań i wolność ogłaszania wyników tych badań) oraz wolność nauczania (czyli swoboda systematycznego przekazywania wiedzy naukowej innym osobom). Wspólnie wolności te tworzą wolność nauki;
  • wolność korzystania z dóbr kultury (gwarantuje dostęp do efektów twórczości innych osób).

  Wolności te bezpośrednio powiązane są z wolnością wyrażania poglądów (art. 54), są szczególną forma jej realizacji. Zostały one ujęte w formę prawa podmiotowego, więc wynikają z nich roszczenia indywidualne

 • Liczba całkowita wyników: 100

  Formularz wyszukiwania

  Data początkowa
  Data końcowa
  Subskrybuj Art. 73 - Wolność artystyczna oraz badań naukowych