Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Gratulacje Marcina Wiącka dla nowego rzecznika praw obywatelskich Ukrainy Dmytro Lubinetsa

Data:

RPO Marcin Wiącek skierował list do Dmytro Lubinetsa, w którym złożył mu gratulacje z okazji powołania na stanowisko Komisarza Parlamentu Ukrainy ds. Praw Człowieka.

- Wierzę, że Pana wysiłki podjęte w czasie rosyjskiej agresji potwierdzą ogromne znaczenie Komisarza Praw Człowieka jako niezależnego organu kontrolnego odpowiedzialnego za ochronę podstawowych praw człowieka – zaznaczył Rzecznik i życzył pomyślności w realizacji tej ważnej misji.

W liście do nowego ombudsmana Ukrainy Marcin Wiącek wyraził też solidarność w tym trudnym czasie i gotowość do utrzymania wzajemnie korzystnych relacji między instytucjami.

Dmytro Lubinets został powołany do pełnienia urzędu Komisarza Parlamentu Ukrainy ds. Praw Człowieka przez Radę Najwyższą Ukrainy 1 lipca 2022 r. Zastąpił na tym stanowisku odwołaną 31 maja Lyudmylę Denysovą. Jest posłem parlamentu ukraińskiego, przewodniczącym parlamentarnej Komisji Praw Człowieka, de-okupacji i reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy.

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-07-22 12:22:36
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-07-27 12:53:43
Operator: Krzysztof Michałowski