Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek rozmawiał z nauczycielami o sytuacji w systemie oświaty

Data:

27 lipca 2022 r. Rzecznik Praw Obywatelskich rozmawiał z nauczycielami na temat sytuacji w systemie oświaty i przyszłości edukacji w Polsce. 

W spotkaniu, które odbyło się z inicjatywy nauczycieli, ze strony Biura RPO uczestniczyli również p.o. naczelnik Wydziału Praw Podstawowych w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Anna Białek oraz główny koordynator ds. współpracy naukowej Maciej Grześkowiak.

Głównym tematem rozmów, była sytuacja w oświacie, w tym stosunki między administracją szkół a organami nadzorczymi. Nauczyciele uczestniczący w spotkaniu zasygnalizowali swoje obawy związane m.in. z możliwością prawidłowego kształtowania przez nich i rodziców postaw obywatelskich dzieci i młodzieży, bez narażania się na sankcje ze strony organów nadzoru. Tematem spotkania była też podpisana niedawno przez Prezydenta ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, dająca nowe uprawnienia dyrektorom szkół w zakresie karania uczniów wykazujących przejawy demoralizacji.

Rzecznik przedstawił wystąpienia, które kierował do Ministra Edukacji i Nauki dotyczące problematyki spotkania, w szczególności zwrócił uwagę na opinie, które RPO przedstawiał do ubiegłorocznego projektu nowelizacji prawa oświatowego. Zapewnił jednocześnie, że na bieżąco monitoruje sytuację w systemie oświaty i z uwagą będzie śledził losy nowej ustawy. Poinformował także o podejmowanych i planowanych działaniach w celu popularyzacji edukacji równościowej.

Na spotkaniu został poruszony również temat wyzwań związanych z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy, standardów zatrudniania specjalistów w szkołach, w szczególności koniecznością zapewnienia prawidłowej opieki pedagogicznej i psychologicznej.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski