Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek spotkał się z wiceministrem edukacji i nauki

Data:

22 marca 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z wiceministrem edukacji i nauki Wojciechem Murdzkiem. Tematem spotkania były bieżące kwestie związane z napływem do Polski uchodźców z objętej wojną Ukrainy.

Rzecznik przedstawił Wiceministrowi problemy z jakimi do BRPO zgłaszają się studenci, którzy po ucieczce z Ukrainy do Polski chcieliby kontynuować naukę na polskich uczelniach. Co prawda ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy reguluje już te kwestie, jednak do BRPO napływają kolejne skargi studentów dotyczące m.in. ponoszonych przez nich kosztów wyrównania poziomu edukacyjnego. W sprawie tej RPO zwracał się już o stanowisko do Ministra Zdrowia.

Podczas spotkania rozmawiano także o kwestii objęcia ukraińskich dzieci edukacją w polskich placówkach.
 

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski