Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Powiedz nie przemocy (wideo)

Data:
Tagi: kalendarium

Kadr z nagrania przedstawiający RPO Marcina Wiącka z naniesionym symbolem odtwarzania wideo - trójkątem w kole

Apel RPO

Przemoc w każdej formie jest jednym z najpoważniejszych przejawów naruszeń podstawowych praw i wolności człowieka.  

Dzisiaj, 25 listopada, przypada Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet. To także początek kampanii Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przeciwko przemocy. Zakończy się ona symbolicznie - 1 marca 2024 w Światowy Dzień Zero dla Dyskryminacji  

Przemoc może przybierać wiele form. To naruszająca godność - przemoc psychiczna czy też godząca w nietykalność - przemoc fizyczna. To też przemoc ekonomiczna, naruszenie obowiązku wsparcia ze strony bliskich, cyberprzemoc, stalking czy przemoc seksualna.  

Przemoc jest naruszeniem prawa do życia, wolności od nieludzkiego i poniżającego traktowania. Prawa do wolności i bezpieczeństwa. Prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego!  

Może też stanowić skrajną formę dyskryminacji.

Dlatego ochrona praw osób doświadczających jakiejkolwiek przemocy jest dla mnie kwestią priorytetową. Bez względu na formę, motywację czy przyczynę.  

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.  

Jako Rzecznik Praw Obywatelskich zrobię wszystko aby państwo skutecznie przeciwdziałało przemocy i skutecznie chroniło prawa i wolności osób jej doświadczającej.  

Przemoc może dotknąć Ciebie, Twoje rodzeństwo, znajomych z pracy czy sąsiadów.  

Dlatego nie bądź obojętny i #PowiedzNiePrzemocy”.

Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski