Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Powiedz nie przemocy psychicznej - kampania Biura RPO

Data:

Kadr z nagrania przedstawiający kobietę z naniesionym symbolem odtwarzania wideo - trójkątem w kole

  • 25 listopada w Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet rozpoczęła się kampania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przeciwko przemocy. Zakończy się ona symbolicznie - 1 marca 2024 w Światowy Dzień Zero dla Dyskryminacji
  • Przemoc w każdej formie jest jednym z najpoważniejszych przejawów naruszeń podstawowych praw i wolności człowieka
  • Przemoc psychiczna jest najczęściej występującą formą przemocy, polega ona na naruszeniu godności osobistej. Według badań 43% obywatelek Unii Europejskiej doświadczyło przemocy psychicznej ze strony partnera

Przemoc psychiczna działa na poziomie emocjonalnym i psychologicznym, a nie fizycznym. Ma ona na celu zniszczenie poczucia mocy sprawczej ofiary, jej poczucia własnej wartości i godności. To forma znęcania się, która nie jest oparta na fizycznych aktach agresji, ale na wykorzystaniu manipulacji, kontroli emocjonalnej i werbalnych ataków.

Przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby np.: obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie.

Doświadczenie przemocy psychicznej niesie za sobą zarówno krótkotrwałe jak i długotrwałe skutki.

Jedną z form przemocy psychicznej jest gaslighting, czyli manipulowanie ofiarą w taki sposób by stopniowo przejmować kontrolę nad sposobem postrzegania przez nią rzeczywistości. Ofiary tej formy przemocy wpadają w spiralę wątpliwości, przestają ufać same sobie, a ich poczucie własnej wartości drastycznie spada.

Gaslighting może objawiać się na różne sposoby:

  • izolowanie ofiary od innych oraz podważanie sensu utrzymywania kontaktów z nimi,
  • manipulowanie ofiarą poprzez okazywanie fałszywej troski i miłości zamiennie z napadami złości i agresji,
  • mówienie ofierze, co ona czuje, podważanie jej uczuć,
  • wmawianie ofierze zaburzeń i chorób psychicznych,
  • dezorientowanie ofiary, wmawianie jej, że dane zdarzenie nie miało miejsca,
  • oskarżanie ofiary o kłamstwa,
  • wzbudzanie w ofierze poczucia winy.

Dlatego nie bądź obojętny
#PowiedzNiePrzemocy

Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski

Zobacz także

Obraz
Kadr z nagrania przedstawiający RPO Marcina Wiącka z naniesionym tytułem "#PowiedzNiePrzemocy"