Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Adam Bodnar otrzymał list z poparciem od holenderskich ombudsmanów

Data:
  • Rzecznik działający w skali lokalnej jest zwierciadłem, w którym odbijają się i muszą się odbijać działania rządu, bez względu na to, jaką opinię na temat tych działań mają inni
  • Wszyscy podkreślamy znaczenie praw człowieka i praw demokratycznych zawartych w naszej konstytucji, których nie wolno odrzucać i których musimy bronić w każdych okolicznościach - napisali holenderscy lokalni rzecznicy praw obywatelskich
  • W liście poparcia skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich podkreślają oni wagę niezależności tego urzędu

Miejscy rzecznicy praw obywatelskich w Królestwie Niderlandów, skupieni w ramach Nationale Ombudsman, przekazali list z poparciem dla Rzecznika Praw Obywatelskich. Są oni zaniepokojeni sposobem dokonywania wyboru nowego RPO i obawiają się, jak sytuacja ta wpłynie na niezależność urzędu.

List od Nationale Ombudsman

Szanowny Kolego,

My, miejscy rzecznicy praw obywatelskich w Królestwie Niderlandów z wielkim niepokojem obserwujemy rozwój sytuacji w Polsce. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni sposobem przeprowadzania przez polski rząd procedury wyboru nowego rzecznika praw obywatelskich. Dlatego też pragniemy wyrazić nasze zdecydowane poparcie dla oświadczenia wydanego przez Komisję Wenecką w dniu 12 października, a także listu skierowanego do Pana przez zarząd Międzynarodowego Instytutu Rzeczników Praw Obywatelskich w dniu 16 października.

W Królestwie Niderlandów lokalni rzecznicy praw obywatelskich regularnie spotykają się w celu omówienia bieżącej sytuacji, najlepszych praktyk oraz sytuacji rzeczników w tych czasach pełnych wyzwań. Podczas naszego ostatniego spotkania jednogłośnie stwierdziliśmy, że nadszedł czas, aby przekazać wyrazy poparcia dla Pana i Pańskiej instytucji. Z podziwem obserwujemy, jak pełni Pan rolę Rzecznika Praw Obywatelskich i obrońcy praw człowieka.

Obecna pandemia uniemożliwia nam podjęcie bardziej bezpośrednich działań, które opisał Pan w tak zdecydowany sposób w swojej prezentacji podczas webinarium zorganizowanego niedawno przez instytut IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance). Rzeczywiście - to właśnie we współpracy między instytucjami tkwi nasza siła i idea uczenia się od siebie nawzajem. Jako niezależne i bezstronne instytucje jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, abyśmy mogli być silni i skuteczni.

Miejski rzecznik praw obywatelskich to niezbędny element systemu kontroli i zapewnienia równowagi w lokalnym procesie demokratycznym. Rzecznik działający w skali lokalnej jest zwierciadłem, w którym odbijają się i muszą się odbijać działania rządu, bez względu na to, jaką opinię na temat tych działań mają inni. Wszyscy podkreślamy znaczenie praw człowieka i praw demokratycznych zawartych w naszej konstytucji, których nie wolno odrzucać i których musimy bronić w każdych okolicznościach.

Pełnienie Pańskiej funkcji w obecnej sytuacji uznajemy za przykład do naśladowania w naszych własnych działaniach, jeżeli znaleźlibyśmy się w podobnych okolicznościach. Będziemy uważnie śledzić rozwój sytuacji w Polsce i w miarę możliwości podejmować działania.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Krajowy Rzecznik Praw Obywatelskich Królestwa Niderlandów

Reinier van Zutphen

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, przewodniczący komitetu regionalnych rzeczników praw obywatelskich

Joyce Syvester

List poparcia podpisało również 17 rzeczniów lokalnych z różnych miast w całej Holandii. 

Załączniki:

Autor informacji: Dagmara Derda
Data publikacji: 2021-01-22 14:42:04
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-04-12 16:15:16
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk