Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Informacja publiczna, petycje

Sprawy dotyczące niewłaściwego rozpatrywania petycji, wniosków i skarg, jak również bezczynności właściwych organów w tych sprawach

Liczba wyników: 194