Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Smog

Pozbawienie możliwości oddychania czystym powietrzem to naruszenie konstytucyjnego prawa do korzystania ze środowiska (art. 74 Konstytucji)

Problem smogu ludzie zgłaszają Rzecznikowi na wielu spotkaniach regionalnych, piszą też skargi na sytuację w swoich miejscowościach. RPO interweniuje, przyłącza się do spraw sądowych, zwraca uwagę władzom na przepisy, które utrudniają walkę ze smogiem, proponuje rozwiązania. Stale współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które walczą o prawo do czystego środowiska.

Zobacz też:

Liczba wyników: 50