Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Głos obywateli jest dla mnie ważny – Marcin Wiącek zaprasza NGO-sy do współpracy (Wideo)

Data:

Do Biura RPO trafiają postulaty od organizacji pozarządowych. Wiele spośród nich znalazło wyraz w dotychczasowych wystąpieniach Rzecznika do władz. Szczególnie liczne są sygnały dotyczących realnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. W tych sprawach RPO występuje często i regularnie.

Współpraca z NGO-sami jest priorytetem w działalności Marcina Wiącka. Działając razem, można lepiej chronić prawa obywateli.

Plansza z napisem RPO Marcin Wiącek - Głos obywateli jest dla mnie ważny - 27 maja 2022 r. i przyciskiem odtwarzania wideo

Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-05-27 12:23:41
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-05-31 20:22:21
Operator: Krzysztof Michałowski

Zobacz także